آکادمی شرکت لوید آلمان

GL Academy
دوره های آموزشی
شرکت لوید آلمان


آکادمی لوید آلمان

 

درباره شرکت لوید آلمان

درباره شرکت

.

آکادمی لوید آلمان

درباره سوابق آموزشی

 

RBI بازرسی برمبنای ریسک

درباره بازرسی برمبنای ریسک

 

RBI بازرسی برمبنای ریسک

درباره نرم افزار

 

RBI بازرسی برمبنای ریسک

دوره بهار

RBI بازرسی برمبنای ریسک

دوره تابستان

RBI بازرسی برمبنای ریسک

دوره پاییز

RBI بازرسی برمبنای ریسک

دوره زمستان

 

 

RBI بازرسی برمبنای ریسک
مهندس رضا لباف

RBI بازرسی برمبنای ریسک

.

RBI بازرسی برمبنای ریسک
دکتر علی اکبر اسکویی

RBI بازرسی برمبنای ریسک

.

RBI بازرسی برمبنای ریسک
دکتر محمدصادق پرویزی

RBI بازرسی برمبنای ریسک

.


 


آدرس شرکت لوید آلمان


میدان ونک خیابان برزیل
پلاک ۴/۲ ساختمان لوید آلمان
Call: +98-21-83-82-3000
Email: info@glacademy.ir

درشبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید

آدرس دفتر منطقه آزاد اروند


آبادان ، بریم ، سازمان منطقه آزاد اروند ، طبقه سوم ، واحد 337
تلفن :53260105-061
تلفن همراه : 09375458050
آقای قنبری