آکادمی شرکت لوید آلمان

ردیف عنوان دوره حداکثر ظرفیت مدرس مدت زمان دوره مدت زمان دوره
(روز)
1 کنترل کیفیت جوش و مواد در احداث و تعميرات خطوط لوله انتقال نفت و گاز بر اساس ASME B31.4 & 8, API 1104 15 دکتر فرشید مالک 24 ساعت 3
4 انتخاب مواد در محیط ترش بر اساس استاندارد ISO 15156/NACE MR 0175 15 مهندس عسکری 24 ساعت 3
5 دوره بازرسی چشمی و بازرسی جوش 15 مهندس گنجی 40 ساعت 5
8 دوره تست مایعات نافذ 15 مهندس گنجی 24 ساعت 3
10 دوره دستورالعمل جوشکاری و تست جوشکارمطابق با استاندارد ASME SEC IX   15 مهندس گنجی 24 ساعت 3
25 بازرسی بر مبنای ریسک 15 Gareth Tomas 24 ساعت 3
26 تضمین کیفیت در آزمایشگاههای غیر مخرب 15 مهندس ربیعی 18 ساعت 3
27 حفاظت کاتدی سطح 1 و 2 15 مهندس رضا لباف 40 ساعت 5
28 بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2  15 مهندس گلمکانی 40 ساعت 5

 


آکادمی لوید آلمان

 

درباره شرکت لوید آلمان

درباره شرکت

.

آکادمی لوید آلمان

درباره سوابق آموزشی

 

RBI بازرسی برمبنای ریسک

درباره بازرسی برمبنای ریسک

 

RBI بازرسی برمبنای ریسک

درباره نرم افزار

 

RBI بازرسی برمبنای ریسک

دوره بهار

RBI بازرسی برمبنای ریسک

دوره تابستان

RBI بازرسی برمبنای ریسک

دوره پاییز

RBI بازرسی برمبنای ریسک

دوره زمستان

 

 

RBI بازرسی برمبنای ریسک
مهندس رضا لباف

RBI بازرسی برمبنای ریسک

.

RBI بازرسی برمبنای ریسک
دکتر علی اکبر اسکویی

RBI بازرسی برمبنای ریسک

.

RBI بازرسی برمبنای ریسک
دکتر محمدصادق پرویزی

RBI بازرسی برمبنای ریسک

.


 


آدرس شرکت لوید آلمان


میدان ونک خیابان برزیل
پلاک ۴/۲ ساختمان لوید آلمان
Call: +98-21-83-82-3000
Email: info@glacademy.ir

درشبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید

آدرس دفتر منطقه آزاد اروند


آبادان ، بریم ، سازمان منطقه آزاد اروند ، طبقه سوم ، واحد 337
تلفن :53260105-061
تلفن همراه : 09375458050
آقای قنبری