آکادمی شرکت لوید آلمان

بازرسی بر مبنای ریسک

 
 
بازرسی بر مبنای ریسک روشی منطقی و مستدل جهت مدیریت ریسک و اولویت بندی تجهیزات بر اساس میزان ریسک آنها میباشد
 
که ضمن برنامه ریزی، از بازرسی های مکرر اجتناب می کند.
 
 
شرکت لوید آلمان-کیش (GL) با سابقه طولانی در صنایع نفت و گاز و با ارائه خدمات بازرسی،‌ مشاوره مهندسی و نظارتی در
 
داخل خارج از کشور، خدمات ذیل را در زمینه RBI، جهت مدیریت ریسک و طرح ریزی استراتژی های بازرسی در مورد فرکانس
 
بازرسی، دامنه انجام بازرسی و تکنیک های مناسب بازرسی ارائه می دهد:
 
 
 
  • ممیزی و بررسی اثر بخشی RBI در سازمان هایی که قبلا این سیستم را پیاده کرده اند
 
  • ارزیابی شرکت ها جهت بررسی پیش نیازهای لازم برای استقرار سیستم  RBI
 
  • آموزش های اولیه جهت شروع و پیاده سازی RBI
 
  • آموزش های لازم در زمان پیاده سازی سیستم RBI و در زمان بهره برداری از آن
 
  • ارتقاء سطح بازرسی سنتی به بازرسی نوین با استقرار سیستم  RBI  و ارائه Inspection Plan
 

 


آکادمی لوید آلمان

 

درباره شرکت لوید آلمان

درباره شرکت

.

آکادمی لوید آلمان

درباره سوابق آموزشی

 

RBI بازرسی برمبنای ریسک

درباره بازرسی برمبنای ریسک

 

RBI بازرسی برمبنای ریسک

درباره نرم افزار

 

RBI بازرسی برمبنای ریسک

دوره بهار

RBI بازرسی برمبنای ریسک

دوره تابستان

RBI بازرسی برمبنای ریسک

دوره پاییز

RBI بازرسی برمبنای ریسک

دوره زمستان

 

 

RBI بازرسی برمبنای ریسک
مهندس رضا لباف

RBI بازرسی برمبنای ریسک

.

RBI بازرسی برمبنای ریسک
دکتر علی اکبر اسکویی

RBI بازرسی برمبنای ریسک

.

RBI بازرسی برمبنای ریسک
دکتر محمدصادق پرویزی

RBI بازرسی برمبنای ریسک

.


 


آدرس شرکت لوید آلمان


میدان ونک خیابان برزیل
پلاک ۴/۲ ساختمان لوید آلمان
Call: +98-21-83-82-3000
Email: info@glacademy.ir

درشبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید

آدرس دفتر منطقه آزاد اروند


آبادان ، بریم ، سازمان منطقه آزاد اروند ، طبقه سوم ، واحد 337
تلفن :53260105-061
تلفن همراه : 09375458050
آقای قنبری